Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju

CZYM RÓŻNI SIĘ OPINIA PSYCHOLOGICZNA OD ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO?

Opinia psychologiczna pomaga nam ocenić, jakie deficyty rozwojowe utrudniają dziecku funkcjonowanie w szkole, jakie ma ono trudności, ograniczenia i możliwości. Opinia jest bardzo pomocna w takim ułożeniu indywidualnej strategii rozwoju dla każdego dziecka, tak by mogło ono w pełni wykorzystać swój potencjał intelektualny. Natomiast tylko orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest dokumentem, na podstawie którego rodzic może i powinien starać się o zapewnienie specjalnych warunków edukacyjnych dla dziecka w szkole. Są one dokładnie opisane w części orzeczenia zwanej „zalecenia”.

CZY TA SZKOŁA WYDAJE DZIECIOM Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZWYKŁE ŚWIADECTWA?

Szkoła realizuje tzw. podstawę programową. Oznacza to, że realizuje zwykły program nauczania. Dostosowując się do deficytów i możliwości uczniów, modyfikujemy głównie metody i środki pracy z dziećmi, a nie program. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną realizują program dostosowany do ich możliwości z pominięciem treści, których programy nauczania dla nich nie przewidują. Tak więc Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju wydaje zwyczajne świadectwa, jeżeli dziecko jest gotowe, by włączyć się w nurt szkoły masowej – nic nie stoi na przeszkodzie, by tak właśnie się stało.

CZY DZIECKO MAJĄCE ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO MUSI CHODZIĆ DO SZKOŁY SPECJALNEJ?

Orzeczenie wydawane jest wyłącznie na wniosek rodzica i ma na celu takie pokierowanie edukacją dziecka, aby przebiegała ona w jak najlepszych dla ucznia warunkach. Orzeczenie określa, jaką pomoc powinno dziecko otrzymać w szkole. Do rodzica należy decyzja, którą placówkę wybierze. Trzeba pamiętać, że orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być wydane z różnych względów (np. z powodu zaburzeń funkcjonowania społecznego albo fobii szkolnej), tak więc orzeczenia mają również dzieci z wysokim ilorazem inteligencji. Dokument jest własnością rodzica i nie musi go nigdzie okazywać, jeżeli nie widzi takiej potrzeby.

O co najczęściej pytają nas rodzice?

Czy dziecko mające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego musi chodzić do szkoły specjalnej?

Orzeczenie wydawane jest wyłącznie na wniosek rodzica i ma na celu takie pokierowanie edukacją dziecka, aby przebiegała ona w jak najlepszych dla ucznia warunkach. Orzeczenie określa, jaką pomoc powinno dziecko otrzymać w szkole. Do rodzica należy decyzja, którą placówkę wybierze. Trzeba pamiętać, że orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być wydane z różnych względów (np. z powodu zaburzeń funkcjonowania społecznego albo fobii szkolnej), tak więc orzeczenia mają również dzieci z wysokim ilorazem inteligencji. Dokument jest własnością rodzica i nie musi go nigdzie okazywać, jeżeli nie widzi takiej potrzeby.

Czy Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju wydaje dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zwykłe świadectwa?

Szkoła realizuje tzw. podstawę programową. Oznacza to, że realizuje zwykły program nauczania. Dostosowując się do deficytów i możliwości uczniów, modyfikujemy głównie metody i środki pracy z dziećmi, a nie program. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną realizują program dostosowany do ich możliwości z pominięciem treści, których programy nauczania dla nich nie przewidują. Tak więc Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju wydaje zwyczajne świadectwa, jeżeli dziecko jest gotowe, by włączyć się w nurt szkoły masowej – nic nie stoi na przeszkodzie, by tak właśnie się stało.

Czym różni się opinia psychologiczna od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?

Opinia psychologiczna pomaga nam ocenić, jakie deficyty rozwojowe utrudniają dziecku funkcjonowanie w szkole, jakie ma ono trudności, ograniczenia i możliwości. Opinia jest bardzo pomocna w takim ułożeniu indywidualnej strategii rozwoju dla każdego dziecka, tak by mogło ono w pełni wykorzystać swój potencjał intelektualny. Natomiast tylko orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest dokumentem, na podstawie którego rodzic może i powinien starać się o zapewnienie specjalnych warunków edukacyjnych dla dziecka w szkole. Są one dokładnie opisane w części orzeczenia zwanej „zalecenia”.