Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do SPWR należy złożyć następujące DOKUMENTY:
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Świadectwo ukończenia poprzedniej klasy.

W razie pytań zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną FAQ lub do kontaktu z sekretariatem.