Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju

Magdalena Zawadzka

Dyrektor


Katarzyna Ziółkowska

Wicedyrektor
Nauczycielka
matematyki

Grzegorz Ajdacki

Nauczyciel
geografii
Terapeuta


Dominika Bednarek-Sajnóg

Psycholog


Marta Biernat

Sekretarz
Małgorzata Domaniewicz

Wychowawczyni
Terapeutka
Cezary Dzierzgowski

Wychowawca
Nauczyciel
informatyki
fizyki

Magdalena Glińska-Kurzacz

Wychowawczyni
Nauczycielka
muzyki
religii
Terapeutka


Marcin Golc

Psycholog


Małgorzata Guzik

Nauczycielka
wspomagająca


Joanna Karfut

Nauczycielka
języka angielskiego


Magdalena Kowalska

Wychowawczyni
Terapeutka


Paweł Koziorek

Wychowawca
Nauczyciel
wychowania fizycznego
Terapeuta


Katarzyna Królak

Wychowawczyni
Terapeutka


Aldona Kujawa

Wychowawczyni
Nauczycielka
edukacji wczesnoszkolnej
Terapeutka


Anna Kulczyńska

Wychowawczyni
Terapeutka


Agnieszka Kułaga

Nauczycielka
języka polskiego
Terapeutka


Małgorzata Lemańska

Nauczycielka wspomagająca


Barbara Leśniewska

Nauczycielka
chemii


Przemysław Lewandowski

Wychowawca
Nauczyciel
historii
WOS-u
etyki


Kinga Łon

Nauczycielka
plastyki
TerapeutkaMałgorzata Mielniczuk

Wychowawczyni
Logopeda


Karolina Mieszalska

Wychowawczyni
Nauczycielka
edukacji wczesnoszkolnej
Terapeutka


Renata Modzelewska

Wychowawczyni
Terapeutka


Anna Nowakowska

Wychowawczyni
TerapeutkaWeronika Płocka

Wychowawczyni
Nauczycielka
edukacji wczesnoszkolnej
Terapeutka


Katarzyna Prasolik

Wychowawczyni
LogopedaAleksandra Sobieska

Wychowawczyni
Psycholog
Neurologopeda


Jagoda Staszyńska

Neurologopeda


Helena Szeliga

Wychowawczyni
Nauczycielka
edukacji wczesnoszkolnej
Terapeutka


Katarzyna Szurman

Terapeutka
Nauczycielka wspomagająca


Jarosław Szymanek

Wychowawca
Nauczyciel
matematyki
TerapeutaMarcin Truchel

Kierownik administracyjny


Magdalena Witowska-Mrdjan

Nauczycielka
języka hiszpańskiego


Joanna
Zglińska-Guz

Wychowawczyni
Terapeutka